User Info

ADS

Torrent’s details
Name [Cat.IIB]Raped by an Angel 5 (2000)
  You will need to Register or Login to download!
Info Hash 11a1f0d58b15b23a13e5af21692d8ad8d94ad865
Description Category IIB : Not suitable for childrenhttp://lovehkfilm.com/reviews_2/raped_by_an_angel_5.htm
http://www.hkcinemagic.com/en/movie.asp?id=2199
http://www.imdb.com/title/tt0278666/

Also Known As (AKA)
Naked Killer - The Final Judgement Germany
Zhi fu you huo di xia fa ting Hong Kong (Mandarin title)

Director: Hin Sing 'Billy' Tang
Starring:
Kelly Lin    .... Nako
Anita Lee    .... Moon
Gigi Lai     .... Nancy
Fei Lei      .... Bonnie
Pinky Cheung .... Pinky
Lan Law      .... Mrs. Hong

Plot: Five women seek revenge against their rapists. Can they get to him before he can strike back?

Runtime: 84 minutes
Country: Hong Kong
Year: 2000
Language: Chinese
Subtitle: English [.idx/.sub]
Video: XviD 970 Kbps
Audio: MP3 114 kbps
FPS: 23.976
AR: 1.85
Resolution: 592X320

Genre: Action / Drama / Horror


Code

                ÜÜܲÛÛÛÜÜ  ÃœÃœÃ›Ã›Â²ÃœÃœ    ÃœÃœÃœÂ²Ã›Ã›Ã›Â²Ãœ      ÃœÃœÃœÂ²Ã›Ã›Ã›Ã›Ãœ                
             ÃœÂ²Ã›Ã›Ã›Ã›ßßÛÛÛÛÝÞÛÛÛÛÛÛ²ßܲÛÛÛÛßÛÛÛÛ²Ý  ÃœÂ²Ã›Ã›Ã›Ã›ßÛÛÛÛÛ²              
            ²ÛÛÛÛ°Ý ÃžÃ›Ã›Â²Ã›ß ßÛÝßßß Â²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã ÞÛÛÛÛ² ²ÛÛÛÛÛÝ ÞÛÛÛÛÛÝ              
            ÞÛÛÛÛÛ   ßßß    ÃœÃœÃ›Ã›Â²ÃÃžÃ›Ã›Ã›Ã›Ã›  ÃžÃ›Ã›Ã›Ã›Ã›ÃÃžÃ›Ã›Ã›Ã›Ã›  ÃžÃ›ß°ßÛ²              
             Â²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›ÃœÃœÂ²Ã›Ã›  ÃžÂ²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›  Â²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã  ßßßß   ²ÛÛÛÛÝ  Ã›Ã›ÃœÃ›Ã›Ã›Ã            
             Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›ßßß    Ã›ÃœÃžÃ›Ã›Ã›Ã ÛÛÛÛÛ²  ÃœÃœÃ›Â²Ãœ  Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Â²  Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›              
   CoaX!<CPH>ÞÛÛÛÛÛÝ       ÞÛÜÛÛÛÝ ÞÛÛÛÛÛÝ ÞÛÛÛÛÝ ÞÛÛÛÛÛÝ ÞÛÛÛÛ²              
    ÜÜÛÜ     ²ÛÛÛÛÛ²       ÛÛÛÛÛÛ² ÛÛÛÛÛÛ² Ûß°ßÛ² ²ÛÛÛÛÛ² ÛÛÛÛ²Ý      ÃœÃ›ÃœÃœ    
 ÃœÃ›Ã›Ã›Ã›ßßÝ    ßÃ›Ã›Ã›Â²ß        ßÃ›Ã›Ã›Â²ß  ßÃ›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›ÃœÂ²ß  ßÃ›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Â²ß     ÞßßÛÛÛ²Ü  
ÞÛÛÛÛÝ ß ÃœßžÃ›Ã›ßÜÜÜ           ßßÝ     ßßÝßßßßßß      ßßÝßßßßÜÜÜßÛÛžßÃœ ß ÃžÃ›Ã›Ã›Ã›Ã
ßÛÛÛÛ²Ü   ²Ü Þ²ÜßÛ²ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛÛßܲÝ ܲ   ܲÛÛÛ²ß
Ãœ  ßÛÛÛÛ²Ü ÞÛ² ßÛ²ÝTeam FiCO <Final Coalition> 2k8 Presents:ÃžÂ²Ã›ß Â²Ã›Ã ÃœÂ²Ã›Ã›Ã›Ã›ß  Ãœ
Ã›Â²ÃœÃ›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Â²ß Ã›Ã›Ã ßßßÛßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÛßßß ÃžÃ›Ã› ß²ÛÛÛÛÛÛܲÛ
ÃÃ›Â²Ã›Ã›Ã›Ã›Â²ß  ÃžÃ›Â²ß                                                 ß²ÛÝ  ß²ÛÛÛÛ²ÛÞ
Ý ßß²ÛÛÝ  ÃœÃ›Ã›ß      http://www.imdb.com/title/tt0278666/         ßÛÛÜ  ÃžÃ›Ã›Â²ßß Ãž
Û     ß ÃœÃ›Ã›Â±ß                                                     ß±ÛÛÜ ß     Û
ÛÛÜ  ÃœÃœÃ›Ã›Â²ß                                                         ß²ÛÛÜÜ  ÃœÃ›Ã›
Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Â²ß          Raped by an Angel 5: The Final Judgement             ß²ÛÛÛÛÛÛ
Û²ßß                                                                       ßß²Û
Û      RELEASE TYPE..> XviD               SUPPLiER.......> FiCO CREW          Ã›
Û      RELEASE DATE..> 2010.06.14         CRACKER/RiPPER.> FiCO CREW          Ã›
Û      STREET DATE...> yyyy.mm.dd         ENCODER........> FiCO CREW          Ã›
Û      THEATRE DATE..> yyyy.mm.dd         RATiNG [iMDb]..> 4.3 (36)           Û
Û      ViDEO CODEC...> XviD Koepi         AUDiO CODEC....> LAME 3.9           Û
Û      ViDEO BiTRATE.> Avg 970 kbit/s     AUDiO BiTRATE..> 114 kbit/s         Û
Û      ViDEO FORMAT..> NTSC               AUDiO FORMAT...> MPEG1-Layer3       Û
Û      RiP METHOD....> 2-pass ABR         MOViE SiZE.....> 700mb w/subs       Û
Û      ASPECT RATiO..> 1.85 : 1           DiSKS..........> 50x15mb            Ã›
Û      RESOLUTiON....> 592x320            RUNTiME........> 84 min             Û
Û      GENRE.........> Action, Drama, Horror                                  Ã›
Û      LANGUAGES.....> Chinese                                                Ã›
Û      SUBTITLES.....> English                                                Ã›
ÛÜ                                                                           ÜÛ
ÛÛ²ÛÛÜÜ                                                                  ÃœÃœÃ›Â²Ã›Ã›
Û²ßÛÛÛÛÛ±²Ü                                                         ܲÛÛÛÛÛÛß²Û
Û  ÃœÃ›Ã›Ã›Â²Â²ß                                                           ß²ÛÛ²±Ü  Ã›
ÃÃœÃ›Ã›Ã›Â²Â²ß žÃœ   ÛßÜÜÜ ßßßßßßß   ßßÝ     ßßÝßßßßßß      ßßÝßßßßÜÜÜßÛ   Ãœž ß²²Û±±ÜÞ
ÝÞÛÛÛÛÝ Ãœ ÞÝ  ÃžÂ²ÃœßÛ²ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛÛßܲÝ  ÃžÃ Ãœ ÞÛ²±²ÝÞ
ÝÜßÛÛÛÛÜÜžß    ßÛ²Ý                Notes:                   ÃžÂ²Ã›ß    ßžÃœÃœÃ›Â±Â±Â²ßÜÞ
ÛßÃœ ßÃ›Â²ß      Ã ßßßÛßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÛßßß Ãž      ßÂ±Â²ß ÃœßÛ
Ã›Ã›ÃœßžÃœÃœÃ›Ã›Â²ß   ß                                                 ß   ß²ÛÛÜÜžßÜÛÛ
Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Â²ß                                                               ß²ÛÛÛÛÛÛ
Û²ßß                                                                       ßß²Û
Û    Directed by Hin Sing 'Billy' Tang                                        Ã›
Û                                                                             Û
Û    Kelly Lin    .... Nako                                                   Û
Û    Anita Lee    .... Moon                                                   Û
Û    Gigi Lai     .... Nancy                                                  Ã›
Û    Fei Lei      .... Bonnie                                                 Û
Û    Pinky Cheung .... Pinky                                                  Ã›
Û    Lan Law      .... Mrs. Hong                                              Ã›
Û                                                                             Û
Û    Five women seek revenge against their rapists. Can they get to him       Û
Û    before he can strike back?                                               Û
Û                                                                             Û
Ý Üܲ                                                                      ÃœÃœ Þ
ÝÛ²ÛÛÜ                                                                    ÃœÃ›Â±Ã›Ãž
Û²ßÛÛÛÛÛ±²Ü                                                         ܲÛÛÛÛ۱߲²
Û  ÃœÃ›Ã›Ã›Â±Â²ß    Ã›ßÜÜÜ ßßßßßßß   ßßÝ     ßßÝßßßßßß      ßßÝßßßßÜÜÜßÛ    ß²ÛÛÛ±Ü  Ã›
Ã›ÃœÃ›Ã›Ã›Â±Â±ß žÃœ   Þ²ÜßÛ²ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛÛßܲÝ   Ãœž ß²ÛÛÛ±ÜÛ
ÛÞÛÛ±±ÝÜÜ ÞÝ   ßÛ²Ý          Currently looking for:         ÃžÂ²Ã›ß   ÞÝ ÜÜÞÛÛ±²ÝÛ
ÛÛßÛÛ±²ÜÜžß   Ý ßßßÛßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÛßßß Ãž   ߞÜÜÛÛ±²ßÛÛ
ÛÜ  ßßÛßßÛÛ±Ü ß                                                 ß ÃœÂ±Ã›Ã›ßßÛßß  ÃœÃ›
ÛÛÛÛÛÛ²ßßßß                                                        ßßßßß²ÛÛÛÛÛÛ
Û²ßß                                                                       ßß²Û
ÛÝ                                                                           ÞÛ
Û              Â¸ Do you feel ripped off by what you get in                    Ã›
Û                exchange for your supply? Get in touch with                  Ã›
Û                us and lets change that :)                                   Û
Û              Â¸ Unreleased DVD suppliers from USA/Asia with                  Ã›
Û                >= 96kbps upstream                                           Û
Û              Â¸ 100Mbit+ worldwide linux / unix sites                        Ã›
Û              Â¸ Legit hardware suppliers, donations accepted!                Ã›
Û              Â¸ Fast dumps for exclusive use                                 Û
Û    ÃœÃœÃ›Ãœ                                                             ÜÛÜÜ    Ã›
Û ÜÛÛÛÛßßÝ                                                           ÞßßÛÛÛÛÜ Û
ÛÞÛÛÛÛÝ ß                                                             ß ÃžÃ›Ã›Ã›Ã›ÃÃ›
ÛßÛÛÛÛ²Ü                                                               ܲÛÛÛÛßÛ
ÛÛ²ÛÛÛÛ²ÜÜ    Ã›ßÜÜÜ ßßßßßßß   ßßÝ     ßßÝßßßßßß      ßßÝßßßßÜÜÜßÛ    ÃœÃœÂ²Ã›Ã›Ã›Ã›Â²Ã›Ã›
Û²ßÛÛÛÛÛÛ²Ü   Þ²ÜßÛ²ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛÛßܲÝ   ܲÛÛÛÛÛÛß²Û
Ã›Ã›Â²ÃœÃ›Ã›Ã›Ã›Â²ß     ßÛ²Ý         Greetz from Team FiCO:          ÃžÂ²Ã›ß     ß²ÛÛÛÛܲÛÛ
Ã›ÃœÃ›Ã›Ã›Ã›Â²ß      Ã ßßßÛßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÛßßß Ãž      ß²ÛÛÛÛÜÛ
ÛÞÛÛÛÛÝ Ãœ     ß                                                 ß     Ãœ ÞÛÛÛÛÝÛ
Û ßÛÛÛÛÜÜÝ                                                           ÃžÃœÃœÃ›Ã›Ã›Ã›ß Ã›
Û    ßßÃ›ß       BLooDWeiSeR,CULTXviD,SiCK,DoNE,GTi,CaP,iHQDR          ßÛßß    Ã›
Û                                                                             Û
Û               WinBeta, DvF, WASTE, BERC, KALEVALA, NYMPHO                   Û
Û                                                                             Û
Û                 ÜÜÛÜ            Ã›ÃœÃ›Ãœ   ÜÛÜÛ            ÃœÃ›ÃœÃœ                 Û
Û²ÜÜ           ÜÛÛÛÛßßÝ        ÃœÃœÂ²Ã›Ã›ßßÝ ÞßßÛÛ²ÜÜ        ÃžßßÛÛÛÛÜ           ÜܲÛ
ÛÛÛÛÛÛ²Ü      ÃžÃ›Ã›Ã›Ã›Ã ß     ܲÛÛÛÛÛÛÝ ß   ß ÃžÃ›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Â²Ãœ     ß ÃžÃ›Ã›Ã›Ã›Ã      ÃœÂ²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›
Ã›Ã›ß  ßßÛÛ²Ü   ßÛÛÛÛ²Ü   ܲÛÛßÝßßßÛÛ²Ü     ܲÛÛßß ßßÛÛ²Ü   ÃœÂ²Ã›Ã›Ã›Ã›ß   ܲÛÛßß  ßÛÛ
Û     Ãœ ßÛÛ±Ü Ã›Â²Ã›Ã›Ã›Ã›Â²ÃœÃœÂ±Ã›Ã›ß ÃœÃœÃœÂ²Ã›Ã›Ã›Ã›Â²Ã›Ãœ ܲ²ÛÛßÛ²Ý Ãœ ßÛÛ±ÜܲÛÛÛÛ²Û ÃœÂ±Ã›Ã›ß Ãœ     Û
Ý ÜܲÛÛÝ  ßÛÛܲßÃ›Ã›Ã›Ã›Ã›ÃœÃ›Ã›ß  Ãžß ßÜÜÛÞÛÛÛ²Û²ÛÛÛÝÞÜÜßßÛÝ  ßÛÛÜÛÛÛÛÛßÂ²ÃœÃ›Ã›ß  ÃžÃ›Ã›Â²ÃœÃœ Þ
Ý ßß²ÛÛÝ  ÃœÃ›Ã›ß ßßÂ²Ã›Ã›Ã›Ã›Â²Ã›Ã›ÃÃžß ß ÃœÃÃ›Ã›ÃœÃ›Ã›Ã›ßÛÛÛÜÛÜÞÜ ž ßÝÞÛÛ²ÛÛÛÛ²ßß ßÛÛÜ  ÃžÃ›Ã›Â²ßß Ãž
Û     ß ÃœÃ›Ã›Â±ß    ß²ÛÛÛÜßÛÛßÛÜÜÛßÜÜÛÛ±ßÜÛÜß±ÛÛÜÜßÛÜÜÛßÛÛßÃœÃ›Ã›Ã›Â²ß    ß±ÛÛÜ ß     Û
ÛÛÜ  ÃœÃœÃ›Ã›Â²ß     Ãœ ÞÛÛÛ±ÝÞÛÛÜÛÛÜÜÛÛ²Û ÛÛÛÛ² ²²ÛÛÜÜÛÛÜÛÛÝÞÛÛÛ²Ý Ãœ     ß²ÛÛÜÜ  ÃœÃ›Ã›
Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Â²ß       ÞÜÜÛÛÛ²ßÜÛÛÛÛÛÛÛ²ßÛ²Ü ÛÛÛ²² ܲÛß²ÛÛÛÛÛÛÛÜßÛÛÛ²ÜÜÝ       ß²ÛÛÛÛÛÛ
Û²ßß      Ãœ     ßÛßß   ßÛÛ²ßßÛÛÛÛ²ßÜÛÛÛÛÛ±²Üß²ÛÛÛÛßßÂ²Ã›Â²ß   ßßÃ›ß     Ãœ      ßß²Û
     ÃœÃœÂ²Â²ß              ßÜÛÛÛÛ²ßÜÛÛÛÛÛÛÛÛ±²±ÜßÂ²Ã›Ã›Ã›Ã›Ãœß              ß²²ÜÜ      
 ÃœÃœÃ›Ã›ßß                  ÃžÃ›Ã›Ã›Ã›ÃÃžÃß²ÛÛÛÛÛÛ²²ßÞÝÞÛÛÛ±Ý                  ßßÛÛÜÜ  
ÃœÃ›Ã›Ã›ß                      ßÛÛÛÛÜÜÝÜßßÜÜÜßßÃœÃžÃœÃœÃ›Ã›Â±Â±ß                      ßÛÛÛÜ
ßÛÛ²²                         ßßÃ›ß Ã›Ã›Ã›ßßÛÛÛ² ß²ßß                         ²²ÛÛß
  ßßÛ²Ü                            ßÃ›Ã›Ã›Ã›Â²ß                            ÃœÂ²Ã›ßß  
     Ã›Â²ÃœÃœ                you know where to find us...               ÜܲÛ      
    ß²ÛÛÛÛÛÜÜ       ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ       ÃœÃœÃ›Ã›Ã›Ã›Ã›Â²ß    
 ÃœÃœÃ›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Â²Â²Â²Â²ÃœÃœÃ› NFO By: CoaXCable/CoolPHat <#CPH> ÛÜܲ²²²ÛÛÛÛÛÛÛÛ±ÛÛÜÜ  
      ßßßßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜžßÛßÛß²ßÛßÛßßßßßÛ߲߲ßÛß²ߞÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±²ßßßß      
              ßßßÛÛÛÛ²²ÛÛ۲ܲ Û ² ²ÜÛßßßÛÜÛ ² ² ÛܲÛÛÛ²²ÛÛÛ²ßßß              
                       ßßßÂ²Ã›Ã›Ã›Ã›ÃœÃ›Ã›Ã›Ã›ß   ßÛÛÛÛÜÛÛÛ²²ßßß                        
                            ßÛÛ²ßß         ßßÂ²Ã›Ã›ß                            

IMDB
Category HK - Erotica/+18
Rating N/A
Size 712.23 MB
Show/Hide Files
5 files
AddDate 15/06/2010
Uploader ANONYMOUS
Speed 0 KB/sec
Down 751 times
peers seeds: 0, leechers: 2 = 2 peers
Who thanked
Report
Reseed


16/08/2014 07.54 pmThanks
18/06/2010 04.53 am

Sorry but is the audio Cantonese or Mandarin?
16/06/2010 02.07 am

English Hard-subbed Mandarin version available here

Half CD Cantonese Version no subs available here
ADS